Biuro Podróży IDENBUS
Kom.: 500 629 513
info@idenbus.com
www.idenbus.com

DANE DO FAKTUR I KORESPONDENCJI
Biuro Podróży IDENBUS
Pl. Staszica 26/10
50-221 Wrocław
NIP: 898-101-91-95
Konto bankowe :
BZ WBK – 62 1090 2402 0000 0001 1914 6325